Běžná údržba a drobné opravy

vydáno:

Od 1. ledna 2016 platí nová pravidla pro nájemníky a majitele bytu. Nové Nařízení vlády přesně specifikuje, kdo a do jaké výše drobné opravy hradí.

Běžná údržba a drobné opravy

Běžnou údržbu bytu zákon specifikuje jako udržování a čištění bytu včetně jeho zařízení a vybavení.
Za drobné opravy se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení (pokud je součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele), a to podle věcného vymezení nebo podle výše nákladů.

Věcné vymezení

  • opravy vrchních částí podlah, podlahových krytin a výměny prahů a lišt,
  • opravy jednotlivých částí dveří a oken a jejich součástí, kování a klik, rolet a žaluzií, výměny zámků včetně elektronického otevírání vstupních dveří bytu,
  • opravy a výměny vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, signálů analogového i digitálního televizního vysílání, výměny žárovek, opravy zařízení pro příjem satelitního TV, opravy audiovizuálních zařízení sloužících k otevírání vchodových dveří do domu, opravy řídicích jednotek a spínačů ventilace, klimatizace a centrálního vysavače, opravy EZS a automatických hlásičů pohybu,
  • výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt,
  • opravy a výměny uzavíracích armatur na rozvodech vody s výjimkou hlavního uzávěru pro byt, výměny sifonů a lapačů tuku,
  • opravy a certifikace bytových měřidel, opravy a certifikace vodoměrů, opravy požárních hlásičů, opravy regulátorů teploty u systémů vytápění,
  • opravy a výměny drobných součástí vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských linek, sporáků, vařičů, vestavěných a přistavěných skříní,
  • opravy a výměny drobných součástí kamen, kouřovodů, kotlů a uzavíracích a regulačních armatur a termostatů; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního topení.

Výše nákladů

Podle výše nákladů se za drobné opravy považují také další opravy bytu a jeho vybavení a výměny jednotlivých předmětů nebo jejich součástí, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne 1000 Kč. Provádí-li se na téže věci několik souvisejících oprav, které na sebe časově navazují, je rozhodující součet nákladů na související opravy. Náklady na dopravu a jiné náklady spojené s opravou se do nákladů nezapočítávají a hradí je nájemce.

Roční limit nákladů

Přesáhne-li součet nákladů za drobné opravy v kalendářním roce částku rovnající se 100 Kč/m2 podlahové plochy bytu, další opravy v daném kalendářním roce se nepovažují za drobné opravy.
Podlahovou plochou bytu se pro tyto účely rozumí součet podlahových ploch bytu a všech prostor, které jsou s bytem užívány výhradně nájemcem, a to i mimo byt; podlahová plocha sklepů, balkonů, lodžií a teras se započítává pouze jednou polovinou.

Příklad výpočtu: Máte-li pronajatý byt o výměře 55 m2 s lodžií 4 m2, je limitem pro kalendářní rok částka 5700 Kč. Nad tuto částku již hradí drobné opravy pronajímatel bytu.

V nájemní smlouvě lze sjednat i menší rozsah drobných oprav nebo je úplně vyloučit. Není ale možné sjednat větší rozsah, než vymezuje zákon.

Kompletní znění Nařízení vlády č. 308/2015 Sb. o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu zde ke stažení.

Přečtěte si také

Je nejvyšší čas na podání přiznání k dani z nemovitých věcí.
Kdo a kdy přiznání podává? Jaké jsou termíny?
A co vám ukládá zákon, když jste loni nemovitost naopak prodali?

vydáno:

číst celý článek

Poradíme vám, jak najít dobrého nájemníka a na co si dát při pronájmu bytu pozor.

vydáno:

číst celý článek

Letní období je časem zasloužené dovolené, ale také rájem pro zloděje. Po příjemně strávených dnech volna se určitě nechcete vrátit domů a zjistit, že jste měli nezvanou návštěvu…

vydáno:

číst celý článek

Dnešní trh, kdy poptávka výrazně převyšuje nabídku, si vyžádal nové postupy prodeje nemovitostí.
Při prodeji formou aukce neplatí pravidlo, že kdo první složí zálohu, nemovitost je jeho.
Aukce je spravedlivější k zájemcům a majiteli přináší vyšší zisk.

vydáno:

číst celý článek

Novela zákona č. 254/2016 přináší s účinností od 1. listopadu 2016 několik změn. Daň z nabytí nemovitých věcí (původní daň z převodu nemovitostí) hradil až dosud prodávající, přičemž kupující byl ručitelem za řádný odvod daně.
Co je tedy nového?

vydáno:

číst celý článek

O svou nemovitost můžeme lehce přijít. Měli bychom si ji tedy pečlivě hlídat, stejně jako svůj ostatní majetek. Poradíme vám, jak na to.

vydáno:

číst celý článek

Od 1. ledna 2016 platí nová pravidla pro nájemníky a majitele bytu. Nové Nařízení vlády přesně specifikuje, kdo a do jaké výše drobné opravy hradí.

vydáno:

číst celý článek

Chystáte se prodat nebo pronajmout svůj byt nebo dům? Pak vás bude zajímat, jaké jsou vaše povinnosti vyplývající z novely zákona o hospodaření energií.

vydáno:

číst celý článek

Kvalitní fotografie nemovitosti jsou pro prezentaci velmi důležité. Jak to udělat, aby na inzerát reagovalo co nejvíce zájemců?

vydáno:

číst celý článek