Energetický průkaz pro všechny byty a rodinné domy...?

vydáno:

Chystáte se prodat nebo pronajmout svůj byt nebo dům? Pak vás bude zajímat, jaké jsou vaše povinnosti vyplývající z novely zákona o hospodaření energií.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je dokument, který hodnotí budovu z hlediska spotřeby energií, které do ní vstupují – zejména energie na vytápění, chlazení, větrání a úpravu vlhkosti vzduchu, energie na ohřev teplé vody a osvětlení. Kromě toho obsahuje také doporučení pro snížení energetické náročnosti budovy, dobu platnosti průkazu a identifikační údaje o jeho zhotoviteli. Povinnou součástí PENB je rovněž grafické znázornění energetické náročnosti budovy. Povinnosti vlastníků nemovitostí upravuje Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb., který byl nedávno novelizován.

Prodej rodinného domu

PENB musí být zpracován a inzerován již při veřejné nabídce nemovitosti k prodeji. Na požádání byste jej měli předložit zájemcům k nahlédnutí, nejdéle při podpisu kupní smlouvy jej pak musíte kupujícím předat fyzicky. Výjimkou jsou domy s energeticky vztažnou plochou do 50 m2, rekreační a památkové objekty. Nově mají výjimku také domy starší roku 1947, které neprošly výraznější změnou a prodávající s kupujícím uzavřou dohodu o tom, že PENB není třeba dokládat.

Pronájem rodinného domu

Pro nájemní smlouvy uzavřené po 1. lednu 2013 platí povinnost mít PENB zpracovaný, na požádání jej zájemcům poskytnout k nahlédnutí a nájemci jej předložit při podpisu nájemní smlouvy.

Prodej bytu v osobním vlastnictví

O ověřenou kopii PENB písemně požádáte SVJ. Pokud vám ho nedodá, můžete PENB nahradit vyúčtováním energií za poslední 3 roky. Za zajištění energetického průkazu je zodpovědné SVJ, i když o prodeji nebo pronájmu bytové jednotky uvažuje byť pouze jeden jediný vlastník bytu. Energetický průkaz se vystavuje vždy na budovu jako celek a platí pro všechny byty.

Pronájem bytu v osobním vlastnictví

V současné době není nutné PENB mít a předkládat. Od 1. 1. 2016 ale již bude nutné PENB doložit, případně nahradit vyúčtováním energií za uplynulé 3 roky (postup je stejný jako při prodeji bytu).

Převod družstevního bytu

Při prodeji družstevního bytu nevzniká povinnost PENB mít a předkládat. Nejedná se totiž v právním smyslu o prodej bytové jednotky, ale o převod členských práv a povinností.

Pronájem družstevního bytu

V současné době není nutné PENB mít a předkládat. Fakticky se nejedná o pronájem, ale o podnájem bytu.

Dodržování zákona kontroluje Státní energetická inspekce. Každý, kdo prodává byt nebo dům a nedodrží zákonnou povinnost, se vystavuje sankci až do výše 100 000 Kč jako fyzická osoba, právnická osoba až do výše 200 000 Kč. Pokutu za nedodržení povinnosti může vlastník dostat od kontrolního orgánu i zpětně až po dobu 5 let od uzavření smlouvy.

Průkaz je platný 10 let od jeho vystavení. Pokud v průběhu jeho platnosti dojde k větší změně na obálce budovy (zateplení) nebo výměně tepelného zdroje, je nutné PENB k dalšímu prodeji nebo pronájmu aktualizovat.

Přečtěte si také

Je nejvyšší čas na podání přiznání k dani z nemovitých věcí.
Kdo a kdy přiznání podává? Jaké jsou termíny?
A co vám ukládá zákon, když jste loni nemovitost naopak prodali?

vydáno:

číst celý článek

Poradíme vám, jak najít dobrého nájemníka a na co si dát při pronájmu bytu pozor.

vydáno:

číst celý článek

Letní období je časem zasloužené dovolené, ale také rájem pro zloděje. Po příjemně strávených dnech volna se určitě nechcete vrátit domů a zjistit, že jste měli nezvanou návštěvu…

vydáno:

číst celý článek

Dnešní trh, kdy poptávka výrazně převyšuje nabídku, si vyžádal nové postupy prodeje nemovitostí.
Při prodeji formou aukce neplatí pravidlo, že kdo první složí zálohu, nemovitost je jeho.
Aukce je spravedlivější k zájemcům a majiteli přináší vyšší zisk.

vydáno:

číst celý článek

Novela zákona č. 254/2016 přináší s účinností od 1. listopadu 2016 několik změn. Daň z nabytí nemovitých věcí (původní daň z převodu nemovitostí) hradil až dosud prodávající, přičemž kupující byl ručitelem za řádný odvod daně.
Co je tedy nového?

vydáno:

číst celý článek

O svou nemovitost můžeme lehce přijít. Měli bychom si ji tedy pečlivě hlídat, stejně jako svůj ostatní majetek. Poradíme vám, jak na to.

vydáno:

číst celý článek

Od 1. ledna 2016 platí nová pravidla pro nájemníky a majitele bytu. Nové Nařízení vlády přesně specifikuje, kdo a do jaké výše drobné opravy hradí.

vydáno:

číst celý článek

Chystáte se prodat nebo pronajmout svůj byt nebo dům? Pak vás bude zajímat, jaké jsou vaše povinnosti vyplývající z novely zákona o hospodaření energií.

vydáno:

číst celý článek

Kvalitní fotografie nemovitosti jsou pro prezentaci velmi důležité. Jak to udělat, aby na inzerát reagovalo co nejvíce zájemců?

vydáno:

číst celý článek