Jak úspěšně pronajímat byt?

vydáno:

Poradíme vám, jak najít dobrého nájemníka a na co si dát při pronájmu bytu pozor.

Pronájem bytu

Správně stanovte tržní cenu

Na předražený byt bude reagovat velmi málo zájemců. Při správně stanovené ceně si budete moci ze zájemců naopak vybírat.

Zálohy za služby

Spočítejte, v jaké výši bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Do služeb nelze započítat fond oprav a správu domu.

Prohlídky bytu

Na prohlídkách se ptejte, kolik osob bude v bytě bydlet, jak budou bydlení financovat, kde bydleli dosud a proč se stěhují. Nebojte se požádat o reference z předchozího bydliště. Dobře si všímejte jejich chování.

Prověření zájemce

Vybraného zájemce si řádně prověřte. Tento bod nepodceňujte. Mnohé se dá zjistit z volně dostupných zdrojů (exekuce, insolvence), mnohé na sebe lidé na internetu sami prozradí. Sami pak rozhodnete, koho ve svém bytě chcete ubytovat.

Nájemní smlouva

  • Rozhodně doporučujeme písemnou formu. Zákon povoluje i ústní formu smlouvy, nicméně při případném sporu oceníte, že máte vše “černé na bílém”.
  • Sepište kdo, komu, co a za jakých podmínek pronajímá.
  • Specifikujte, co vše zahrnuje záloha za služby, jinak musíte nájemci zajistit vše dle zákona.
  • Určete, v jakém rozsahu bude nájemce hradit drobné opravy v bytě. Můžete využít platné nařízení vlády č. 308/2015 Sb. V nájemní smlouvě lze sjednat i menší rozsah drobných oprav nebo je úplně vyloučit. Není ale možné sjednat větší rozsah, než vymezuje zákon.
  • Můžete si sjednat zvyšování nájemného. Zvýšení můžete navrhnout do výše v místě a čase obvyklé ceny, pokud celkové zvýšení nebude vyšší než 20% za poslední 3 roky.
  • Ve smlouvě není přípustné ujednání o smluvní pokutě.
  • Zakázané jsou povinnosti nájemce, které jsou vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřené nebo se neslučují s dobrými mravy.
  • Vybíráte-li od nájemce jistotu (kauci), počítejte s úroky alespoň ve výši zákonné sazby, nájemce na ně má nárok. Obvyklá výše jistoty je jeden až dva měsíční nájmy, zákon povoluje maximálně trojnásobek měsíčního nájemného.
  • Nájemní smlouvu uzavírejte na dobu určitou.
  • Ujednejte si přesně, jak a kdy vám bude nájemce hradit nájem. Zpozdí-li se s platbou, na nic nečekejte a řešte to s ním ihned.

Předání bytu

Při předání bytu sepište předávací protokol, v němž uveďte čísla elektroměru, plynoměru a vodoměru a aktuální stavy. Elektřinu a plyn doporučujeme převádět na nájemce. Pokud by se stalo, že nájemce přestane platit, neporoste dluh za média vám, ale jemu.

Seznam vybavení bytu

Také je důležité provést soupis majetku ve vašem vlastnictví, který v bytě ponecháváte. Při ukončení nájmu nebo problémech nájemce (např. s exekucí), bude jasně prokazatelné, které vybavení je vaše a které jeho.

PENB

Při předání bytu je pronajímatel dle zákona povinen nájemci doložit Průkaz energetické náročnosti budovy.

Trvalý pobyt nájemce

Nájemce je oprávněn se na základě platné nájemní smlouvy přihlásit v bytě k trvalému pobytu. Jedná se o administrativní úkon, který vás nijak neomezuje v nakládání s bytem.

Pronájem družstevního bytu

V případě družstevního bytu, jste pronajímatelem bytu, nikoli jeho vlastníkem. Proto je třeba s nájemcem uzavřít podnájemní smlouvu. V takovém případě jsou důležité Stanovy BD, ve kterých může být další nájem omezen, zpoplatněn nebo i zcela vyloučen. Určitě ale musíte disponovat písemným souhlasem bytového družstva, že můžete byt přenechat do podnájmu třetí osobě.

Výpověď

Případná výpověď z bytu musí být písemná a musí být nájemci prokazatelně doručena. Lhůty a důvody výpovědi striktně vymezuje Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.). Je-li oboustranná shoda, můžete s nájemcem uzavřít dohodu o ukončení nájmu a domluvit si vlastní podmínky ukončení nájmu.

Je to pro vás složité?

Rádi vše zařídíme za vás, vybereme vhodného nájemníka a dohlédneme na jeho platební morálku. Takto jsme pomohli již desítkám klientů a 95 % nájemníků řádně a včas plní své povinnosti.

Přečtěte si také

Je nejvyšší čas na podání přiznání k dani z nemovitých věcí.
Kdo a kdy přiznání podává? Jaké jsou termíny?
A co vám ukládá zákon, když jste loni nemovitost naopak prodali?

vydáno:

číst celý článek

Poradíme vám, jak najít dobrého nájemníka a na co si dát při pronájmu bytu pozor.

vydáno:

číst celý článek

Letní období je časem zasloužené dovolené, ale také rájem pro zloděje. Po příjemně strávených dnech volna se určitě nechcete vrátit domů a zjistit, že jste měli nezvanou návštěvu…

vydáno:

číst celý článek

Dnešní trh, kdy poptávka výrazně převyšuje nabídku, si vyžádal nové postupy prodeje nemovitostí.
Při prodeji formou aukce neplatí pravidlo, že kdo první složí zálohu, nemovitost je jeho.
Aukce je spravedlivější k zájemcům a majiteli přináší vyšší zisk.

vydáno:

číst celý článek

Novela zákona č. 254/2016 přináší s účinností od 1. listopadu 2016 několik změn. Daň z nabytí nemovitých věcí (původní daň z převodu nemovitostí) hradil až dosud prodávající, přičemž kupující byl ručitelem za řádný odvod daně.
Co je tedy nového?

vydáno:

číst celý článek

O svou nemovitost můžeme lehce přijít. Měli bychom si ji tedy pečlivě hlídat, stejně jako svůj ostatní majetek. Poradíme vám, jak na to.

vydáno:

číst celý článek

Od 1. ledna 2016 platí nová pravidla pro nájemníky a majitele bytu. Nové Nařízení vlády přesně specifikuje, kdo a do jaké výše drobné opravy hradí.

vydáno:

číst celý článek

Chystáte se prodat nebo pronajmout svůj byt nebo dům? Pak vás bude zajímat, jaké jsou vaše povinnosti vyplývající z novely zákona o hospodaření energií.

vydáno:

číst celý článek

Kvalitní fotografie nemovitosti jsou pro prezentaci velmi důležité. Jak to udělat, aby na inzerát reagovalo co nejvíce zájemců?

vydáno:

číst celý článek