Je nutné si hlídat svou nemovitost?

vydáno:

O svou nemovitost můžeme lehce přijít. Měli bychom si ji tedy pečlivě hlídat, stejně jako svůj ostatní majetek. Poradíme vám, jak na to.

Hlídání nemovitostí

Nemovitosti jsou pro většinu z nás nejcennějším majetkem, který vlastníme.
Zákon praví, že platí to, co je zapsáno ve veřejném seznamu, tedy v Katastru nemovitostí. Případy, kdy je nemovitost převedena, aniž by to její majitel zaregistroval, bohužel, nejsou výjimkou.
Může se tak stát nedopatřením (např. chybou úředníka), ale také podvodem.

A v každém případě je důležitá rychlá reakce majitele nemovitosti. Během 20-ti denní ochranné lhůty, která následuje po každém podaném návrhu na vklad vlastnického práva do Katastru nemovitostí, je totiž obrana nejúčinnější. Katastr nemovitostí je sice ze zákona povinen vás, jako majitele, o každé změně neprodleně informovat, ale pokud nastane situace, že podvodník zfalšuje plnou moc, bude informován on namísto vás… Vy nebudete nic tušit, tudíž neuplatníte námitku a nemovitost bude převedena na někoho jiného.

Extrémní případ, který může nastat, je situace, kdy někdo, bez vašeho vědomí, převede nemovitost, vy to během tří let nezjistíte, a o nemovitost přijdete jednou provždy. Promlčecí lhůta v tomto případě jsou totiž právě 3 roky…

Řešení je poměrně snadné: Své nemovitosti si pečlivě hlídejte.
A jak na to? Možností je více:

Hlídejte svou nemovitost sami

Pravidelně, nejméně dvakrát měsíčně, navštivte webové stránky Katastru nemovitostí a přes tento odkaz si zkontrolujte, zda na vaší nemovitosti neprobíhá nějaké řízení. Pokud otevřete stránku příslušné nemovitosti, v dolní části stránky by v takovém případě byl odkaz, který začíná písmenem V nebo Z. Po jeho rozkliknutí zjistíte podrobnosti o probíhajícím řízení.

Požádejte Katastr nemovitostí

Můžete také využít placené služby Katastru nemovitostí Sledování změn, který vám zašle upozornění, kdykoli se s vaší nemovitostí bude něco dít. Každý vlastník nemovitosti o tuto službu musí požádat osobně, pokud používá datovou schránku nebo elektronický podpis, tak také on-line.

Pověřte profesionální firmu

Další variantou je vylepšená služba hlídání nemovitostí na Katastru nemovitostí. Služba funguje tak, že si vyberete balíček pro 4, 10 nebo 25 nemovitostí (ideální je spojit se s celou rodinou, protože větší balíček je cenově nejvýhodnější). Do systému zadáte údaje o vašich nemovitostech, dále vaše údaje a hlavně kontaktní e-mail a telefonní číslo. Služba funguje tak, že systém jednou týdně zkontroluje všechny vámi zadané nemovitosti, zda tam neprobíhá nějaká změna. Pokud se cokoli s vaší nemovitostí bude dít, dostanete ihned zprávu, abyste mohli co nejdříve reagovat. Pokud bude vše v pořádku, budete informování o všech provedených kontrolách e-mailovým výpisem jednou měsíčně.
A něco navíc: pokud by se vaší nemovitosti týkal pokus o podvod nebo úřední chybu, máte v rámci této služby advokátní zastoupení u všech soudů a úřadů v ČR zdarma. Odkaz na jednoduché objednání této služby najdete zde.

Přečtěte si také

Je nejvyšší čas na podání přiznání k dani z nemovitých věcí.
Kdo a kdy přiznání podává? Jaké jsou termíny?
A co vám ukládá zákon, když jste loni nemovitost naopak prodali?

vydáno:

číst celý článek

Poradíme vám, jak najít dobrého nájemníka a na co si dát při pronájmu bytu pozor.

vydáno:

číst celý článek

Letní období je časem zasloužené dovolené, ale také rájem pro zloděje. Po příjemně strávených dnech volna se určitě nechcete vrátit domů a zjistit, že jste měli nezvanou návštěvu…

vydáno:

číst celý článek

Dnešní trh, kdy poptávka výrazně převyšuje nabídku, si vyžádal nové postupy prodeje nemovitostí.
Při prodeji formou aukce neplatí pravidlo, že kdo první složí zálohu, nemovitost je jeho.
Aukce je spravedlivější k zájemcům a majiteli přináší vyšší zisk.

vydáno:

číst celý článek

Novela zákona č. 254/2016 přináší s účinností od 1. listopadu 2016 několik změn. Daň z nabytí nemovitých věcí (původní daň z převodu nemovitostí) hradil až dosud prodávající, přičemž kupující byl ručitelem za řádný odvod daně.
Co je tedy nového?

vydáno:

číst celý článek

O svou nemovitost můžeme lehce přijít. Měli bychom si ji tedy pečlivě hlídat, stejně jako svůj ostatní majetek. Poradíme vám, jak na to.

vydáno:

číst celý článek

Od 1. ledna 2016 platí nová pravidla pro nájemníky a majitele bytu. Nové Nařízení vlády přesně specifikuje, kdo a do jaké výše drobné opravy hradí.

vydáno:

číst celý článek

Chystáte se prodat nebo pronajmout svůj byt nebo dům? Pak vás bude zajímat, jaké jsou vaše povinnosti vyplývající z novely zákona o hospodaření energií.

vydáno:

číst celý článek

Kvalitní fotografie nemovitosti jsou pro prezentaci velmi důležité. Jak to udělat, aby na inzerát reagovalo co nejvíce zájemců?

vydáno:

číst celý článek