Pořídili jste si v loňském roce nemovitost?

vydáno:

Je nejvyšší čas na podání přiznání k dani z nemovitých věcí.
Kdo a kdy přiznání podává? Jaké jsou termíny?
A co vám ukládá zákon, když jste loni nemovitost naopak prodali?

Kdo podává přiznání k dani z nemovitých věcí?

Každý, kdo v loňském roce nabyl (koupil, zdědil nebo získal darem) nemovitost nebo její část, která dle zákona podléhá dani z nemovitých věcí. Také v případě, že se změnil druh nebo výměra domu nebo pozemku (přístavba, nástavba, likvidace stavby apod.).

Kdy je nutné podat daňové přiznání?

Termín pro podání daňového přiznání je do 31. ledna. Rozhodným dnem pro daňovou povinnost je vlastnictví nemovitosti k 1. lednu příslušného roku.

Jak vyplnit a podat daňové přiznání?

Příslušný formulář si můžete vytisknout nebo vyzvednout na kterémkoli Finančním úřadě nebo ho lze vyplnit elektronicky prostřednictvím interaktivního formuláře státní správy (zde ke stažení). Vyplněný a podepsaný formulář musíte doručit příslušnému Finančnímu úřadu.

Kdy je nutné uhradit daň?

Daň je splatná do konce května, vyšší částku (nad 5 000 Kč) lze rozdělit a druhou splátku uhradit do konce listopadu. Na základě podaného daňového přiznání vám poštou dojde složenka pro platbu daně. Nově si také můžete požádat o zasílání údajů e-mailem. Podrobnosti zde.

Jak uhradit daň?

Bezhotovostně na číslo účtu, které je unikátní pro každý kraj (např. pro Prahu je platné číslo účtu 7755-77628031/0710, pro kraj Středočeský 7755-77628111/0710), jako variabilní symbol se uvádí rodné číslo, pokud bylo poplatníkovi přiděleno DIČ, tak uvede toto číslo. Daň lze také uhradit poštovní poukázkou nebo prostřednictvím SIPO (tuto volbu ale musíte Finančnímu úřadu ohlásit do konce ledna prostřednictvím tohoto formuláře).

Prodali jste v loňském roce nemovitost?

Zákon vám ukládá povinnost informovat o tom správce daně do 31. ledna (§ 13a, odstavec 9, Zákon o dani z nemovitých věcí).

Přečtěte si také

Je nejvyšší čas na podání přiznání k dani z nemovitých věcí.
Kdo a kdy přiznání podává? Jaké jsou termíny?
A co vám ukládá zákon, když jste loni nemovitost naopak prodali?

vydáno:

číst celý článek

Poradíme vám, jak najít dobrého nájemníka a na co si dát při pronájmu bytu pozor.

vydáno:

číst celý článek

Letní období je časem zasloužené dovolené, ale také rájem pro zloděje. Po příjemně strávených dnech volna se určitě nechcete vrátit domů a zjistit, že jste měli nezvanou návštěvu…

vydáno:

číst celý článek

Dnešní trh, kdy poptávka výrazně převyšuje nabídku, si vyžádal nové postupy prodeje nemovitostí.
Při prodeji formou aukce neplatí pravidlo, že kdo první složí zálohu, nemovitost je jeho.
Aukce je spravedlivější k zájemcům a majiteli přináší vyšší zisk.

vydáno:

číst celý článek

Novela zákona č. 254/2016 přináší s účinností od 1. listopadu 2016 několik změn. Daň z nabytí nemovitých věcí (původní daň z převodu nemovitostí) hradil až dosud prodávající, přičemž kupující byl ručitelem za řádný odvod daně.
Co je tedy nového?

vydáno:

číst celý článek

O svou nemovitost můžeme lehce přijít. Měli bychom si ji tedy pečlivě hlídat, stejně jako svůj ostatní majetek. Poradíme vám, jak na to.

vydáno:

číst celý článek

Od 1. ledna 2016 platí nová pravidla pro nájemníky a majitele bytu. Nové Nařízení vlády přesně specifikuje, kdo a do jaké výše drobné opravy hradí.

vydáno:

číst celý článek

Chystáte se prodat nebo pronajmout svůj byt nebo dům? Pak vás bude zajímat, jaké jsou vaše povinnosti vyplývající z novely zákona o hospodaření energií.

vydáno:

číst celý článek

Kvalitní fotografie nemovitosti jsou pro prezentaci velmi důležité. Jak to udělat, aby na inzerát reagovalo co nejvíce zájemců?

vydáno:

číst celý článek