Pro kupující

Rádi vám pomůžeme s koupí nemovitosti.

Hledání vhodné nemovitosti. Podle vašich požadavků zadáme poptávku, která je průběžně párována s nabídkami všech makléřů v naší síti. Z těchto nemovitostí si vyberete takové, které chcete osobně vidět, my s makléřem domluvíme prohlídku a doprovodíme vás na ni. Poradíme vám s výběrem.

Rezervace nemovitosti je projevem vašeho vážného zájmu a zajišťuje, že nemovitost pro vás bude blokována do podpisu Kupní smlouvy.

Rezervační poplatek (blokovací depozitum) skládáte na depozitní účet a je součástí kupní ceny.

Financování nemovitosti vám rádi pomůžeme vyřešit. Nemáte-li dostatek vlastních zdrojů, zprostředkujeme vám výhodnou hypotéku.

Kupní smlouva. K přechodu vlastnického práva dochází zápisem do Katastru nemovitostí, převod družstevního podílu nastává okamžikem doručení Dohody o převodu členských práv a povinností Bytovému družstvu.

Úhrada kupní ceny a její úschova probíhá podle podmínek domluvených v Kupní smlouvě a Smlouvě o advokátní úschově. Po úhradě kupní ceny (z vlastních zdrojů nebo prostřednictvím banky z poskytnutého úvěru) podáváme návrh na vklad vlastnického práva příslušnému Katastru nemovitostí. Kupní cena bude prodávajícímu vyplacena až na základě zápisu vlastnického práva na nového vlastníka.

Při převodu družstevního bytu doručíme Smlouvu o převodu příslušnému Bytovému družstvu. Poté je původnímu členu Bytového družstva vyplacena kupní cena.

Převzetí nemovitosti včetně předávacího protokolu a přehlášení energií je důležitým bodem. Je třeba zapsat stavy měřitelných médií včetně jejich výrobních čísel, počet předaných klíčů a provést u dodavatelů služeb změnu odběratele.

Pronájem nemovitosti. Pokud jste byt koupili jako investici, rádi vám pomůžeme s vyhledáním vhodného nájemníka.

aktualizováno: