Pro prodávající

Co vše pro vás uděláme?

Přijdeme se podívat. Bez důkladné prohlídky nemovitosti ji prodávat neumíme.

Stanovíme reálnou tržní cenu. Máme k dispozici několik nástrojů, jak to udělat co nejpřesněji.

Společně uzavřeme zprostředkovatelskou smlouvu. Domluvíme se na podmínkách (kupní cena nemovitosti, garantovaný rozsah našich služeb a provize za zprostředkování). Naše provize za zprostředkování je splatná až po dokončení obchodu (zápisu na nového vlastníka na Katastru nemovitostí nebo převodu členského podílu v Bytovém družstvu). Do té doby pracujeme ve své režii. Pokud nemovitost neprodáme, jsou pro vás naše služby zdarma.

Do 24 hodin od podpisu zprostředkovatelské smlouvy zalistujeme vaši nemovitost do systému RE/MAX, která sdružuje všechny makléře naší sítě (1293 makléřů – k 25. 9. 2018). Nemovitost se začne párovat s poptávkami našich kolegů z celé ČR, kteří vyhledávají pro své klienty možná právě vaši nemovitost.

Zpracujeme prezentaci vaší nemovitosti. Kvalitní fotodokumentace a popis nemovitosti jsou základem úspěšného prodeje. Zpracování půdorysů ke každému bytu a domu je naším standardem. Nemáte-li k dispozici dokumentaci, zaměříme si nemovitost sami.

Inzerujeme na našich stránkách re-max.cz a dále na nejnavštěvovanějších českých realitních serverech. Využíváme také další možnosti (inzerce v tisku, roznos letáků s popisem vaší nemovitosti do schránek v okolí, reklamní poutač na nemovitosti, atd.)

Prohlídky nemovitosti provádíme ve dvou, váš majetek tedy lépe ochráníme. Pokud by přesto nastal nějaký problém, jsme dobře pojištěni. Všichni zájemci mají dostatečný prostor si nemovitost prohlédnout i opakovaně. Nic neskrýváme, protože za skryté vady nemovitosti ručí po dobu tří let od prodeje prodávající a nechceme vás dostat do potíží.

Rezervace. Po nalezení vhodného kupce uzavíráme trojstrannou rezervační smlouvu, kde se zájemce zavazuje nemovitost koupit a na důkaz toho skládá zálohu. Tu uchováme na depozitním účtu (odděleně od provozního účtu kanceláře) až do ukončení celé transakce.

Následuje příprava smluvní dokumentace (Kupní smlouva, Smlouva o advokátní úschově, Smlouva o převodu členských práv). Tuto práci zadáváme odborníkům, kteří kromě znalosti obchodního práva musí splňovat podmínky nastavené naší společností tak, aby úschova vašich peněz byla co nejbezpečnější (pojištěný depozitní účet, který je samostatný pro každý obchodní případ, autorizace každé výplaty od 2 advokátů). Návrh smluvní dokumentace je zaslán oběma stranám ke kontrole a připomínkám.

Podpis smluvní dokumentace včetně ověření podpisů. Poté, co se s kupujícím na znění smlouvy shodnete, přistupujeme k podpisu v Advokátní kanceláři. Pokud kupující financuje nemovitost prostřednictvím hypotéčního úvěru, je ještě před Kupní smlouvou podepsána Zástavní smlouva.

Složení kupní ceny do advokátní úschovy. Po podpisu smluvní dokumentace skládá kupující sám nebo prostřednictvím úvěrující banky kupní cenu do advokátní úschovy. Tam zůstane uložena až do převodu vlastnického práva na Katastru nemovitostí.

Návrh na vklad. Po složení kupní ceny, není-li dohoda smluvních stran odlišná, podáváme návrh na vklad vlastnického práva místně příslušnému Katastru nemovitostí.

Výplata kupní ceny na váš účet. Po zápisu vlastnického práva na nového vlastníka, na základě aktuálního Listu vlastnictví, bude z advokátní úschovy vyplacena kupní cena na váš účet.

Předání nemovitosti. Připravíme předávací protokol a formuláře pro převod energií. Na místě vše potřebné sepíšeme a převody energií za vás u dodavatelů zařídíme.

Odhlášení poplatníka. V souladu s planým zákonem vás odhlásíme jako poplatníka Daně z nemovitých věcí na Finančním úřadě.

aktualizováno: